Applinet
Home
 
Anababa
Website voor ouders
Lees hier verder
 
Mindfulness Ga naar de cursus
Mindfulness Training (nieuwe cursus)
Lees hier verder
 
Luisteren Ga naar Hoedoe
Nieuwe online cursus: Actief luisteren
Lees hier verder

Mag ik een foto van uw website overnemen?

De meeste foto's op onze websites zijn afkomstig van stockfotobureaus, zoals iStockphoto.com, Getty Images en Nationale Beeldbank. Het auteursrecht op deze foto's ligt bij de fotografen en/of de stockfotobureaus. Kort samengevat houdt het auteursrecht in dat u een foto zonder toestemming van de auteursrechthouder slechts mag overnemen voor eigen oefening, studie of gebruik. Het publiceren op een andere website valt daar zeker niet onder. Ook andere vormen van verveelvoudigen en openbaar maken zijn niet toegestaan.

Wij beschikken slechts over licenties voor het publiceren van de foto's op onze eigen websites en wij kunnen u geen toestemming geven voor hergebruik van de foto's. Vragen hierover kunnen wij niet beantwoorden. Wij zijn namelijk net als u een gebruiker van de foto's, wij zijn niet de fotograaf of auteursrechthouder. U kunt de foto's net als wij zelf in licentie nemen (kopen) bij de genoemde stockfotobureaus.

Alle veelgestelde vragen