Applinet
Home
 
Anababa
Website voor ouders
Lees hier verder
 
Mindfulness Ga naar de cursus
Mindfulness Training (nieuwe cursus)
Lees hier verder
 
Luisteren Ga naar Hoedoe
Nieuwe online cursus: Actief luisteren
Lees hier verder

Mag ik tekst van uw website overnemen?

De meeste teksten op onze websites zijn in dienst of in opdracht van Applinet geschreven. Het auteursrecht berust doorgaans bij Applinet en in bepaalde gevallen bij de auteur.

Kort samengevat houdt het auteursrecht in dat u de tekst zonder toestemming van de auteursrechthouder slechts mag overnemen voor eigen oefening, studie of gebruik. Het publiceren op een andere website, in een cursusmap e.d. vallen daar zeker niet onder. Daarnaast mag u natuurlijk een kort gedeelte citeren. Andere vormen van verveelvoudigen en openbaar maken zijn niet toegestaan.

Toestemming voor overname van een kort gedeelte met verwijzing op een andere website

De meeste van onze teksten staan vrij toegankelijk op het openbare Internet. Als u een tekst aan uw lezers ter beschikking wilt stellen, dan hoeft u de tekst dus niet in zijn geheel over te nemen en kunt u met een hyperlink verwijzen naar de betreffende webpagina. Deze manier van doorverwijzen is op het World Wide Web zeer gebruikelijk en algemeen geaccepteerd.

Wij geven u toestemming per verwijzing op uw website maximaal vijftig woorden van de oorspronkelijke tekst over te nemen, mits u daarbij de auteur en bron vermeldt en een werkende en duidelijk zichtbare hyperlink naar het oorspronkelijk artikel plaatst.

Deze toestemming geldt slechts voor een beperkt aantal inhoudelijk gemotiveerde doorverwijzingen, niet voor het overnemen van een groot aantal korte teksten om de eigen website te vullen. De hyperlink moet zo zijn aangebracht, dat het voor de lezer duidelijk is dat hij uw website verlaat en naar de site van Applinet gaat.

Hergebruik door onderwijsinstellingen

Onderwijsinstellingen kunnen hergebruik van teksten van onze websites in onderwijsmateriaal regelen via Stichting Pro.

Zakelijk hergebruik

Voor hergebruik van onze teksten op andere websites op het openbare internet geven wij in het algemeen geen toestemming. Dergelijk hergebruik concurreert met onze eigen publicatie en wij zouden daarom een hoge vergoeding moeten vragen.

Als u toestemming wilt vragen om een tekst in een andersoortige publicatie over te nemen, dan kunt u schriftelijk contact opnemen met de uitgever. U dient daarbij duidelijk aan te geven:

U kunt uw brief, rechtsgeldig ondertekend namens de betreffende rechtspersoon, sturen naar Applinet

Als wij op het verzoek in willen gaan dan laten wij u dat per e-mail weten en stellen wij in samenspraak met de auteur een vergoeding voor. Als u daar vervolgens mee instemt dan sturen wij u een schriftelijke bevestiging van de verleende toestemming en een factuur. De toestemming gaat in na betaling van de factuur.

Het verlenen van toestemming brengt zodanige overheadkosten met zich mee, dat u rekening moet houden met een minimumvergoeding per overeenkomst van € 500 (excl. btw).

Overnemen in school- of studiewerk

Scholieren en studenten vragen ons regelmatig of zij teksten van onze websites mogen hergebruiken in hun werkstuk, essay, verslag of een ander product in het kader van hun opleiding. Als je dat product uitsluitend voor jezelf of met een studiegroepje maakt, de verspreiding beperkt is tot enkele medestudenten, docent(en) of begeleider(s) en de huiselijke kring, dan valt dat wat ons betreft onder eigen oefening, studie of gebruik dat auteursrechtelijk is toegestaan.

We maken daar echter twee kanttekeningen bij:

Alle veelgestelde vragen